Föreläsare - Terapeut - Coach - Författare

Hej! Jag heter Martin Wentzel
Jag var dödförklarad i 8 minuter efter en trafikolycka 1986. Jag lämnade min fysiska kropp och fördes in i andra dimensioner av liv. På andra sidan i ljuset, i den sanna verkligheten mötte jag transparenta ljusgestalter som gav mig livets ”nycklar”, det vill säga den kunskap och de insikter som vi måste ha för att vi skall kunna leva livet i vår fulla kraft och potential – så som det var tänkt ifrån början.
Jag har fördjupat sig i min mycket starka utomkroppsliga upplevelse i 33 år. Detta har förändrat hela min syn på livet, människan, relationer och hälsa m.m.
Med mina insikter ifrån andra sidan har jag hjälpt 1000-tals människor att förändra sina liv och förverkliga sina drömmar och mål! Jag driver en egen kursgård i Diseröd utanför Kungälv.
Anlita Martin!
Anlita mig som coach inom bl.a ledarskap och konfliktlösning eller som föredragshållare!
För frågor om datum, prisuppgifter m.m.