DRØMMEN KAN BLI VIRKELIGHET!

"Du trenger bare å vite hvilke uendelige ressurser du har i deg! Alle sjeler som eksisterer og har vært her på jorden, er skapt av samme grunnenergi og har de samme forutsetninger og kraft som Jesus og Buddha. Vi er alle en del av den guddommelige sjelen."

Jeg vil hjelpe deg å;
  Komme så nært som mulig tilbake til ditt originale deg!
 Bli den du var ment å være fra begynnelsen av, og gi slipp mer og mer på de forskjellige rollene som du ubevisst prøver å spille for å bli den du synes du burde være.
  Gjenopprette din sjelekraft

Alt du trenger og vil ha i livet er allerede programmert i hver eneste lille celle i din kropp. Du har allerede koden for kjærlighet, lykke, glede, helse og suksess i deg selv. Kunsten er bare å ta frem alt dette guddommelige!

At noen store åndelige mestere og forbilder har vært i stand til å utføre mirakler og leve opplyst, er bare fordi de kunne koble seg til ett mye høyere energisystem som vi alle har tilgang til! Vi har alle enorme krefter og evner til å utvikle oss som vi ikke er klar over!

Vi har alle de samme forutsetningene for å kunne skape og leve et kreativt, harmonisk og lykkelig liv basert på våre høyeste ønsker. Det var dette jeg lærte meg på den andre siden, og det var dette jeg skulle komme tilbake å opplyse andre om. Tenk deg om det bare er "bevisstløsheten" som ligger mellom deg og dine mål og ønsker i livet?