Konstverk - Ljuset i tunneln

1994 – åtta år efter min utomkroppsliga upplevelse, skapade jag detta konstverk, som bland annat visar ”ljuset i tunneln”.
Jag fungerade som en kanal för mina ”ljusguider” från andra sidan - vilka inspirerade mig till uppkomst och utformning.
”Evigtidens ljus” är en tredimensionell trärelief, utskuren i dansk lind, och mäter ca 6x3 meter. Allt är utskuret för hand, med enkla bildhuggarjärn. 
I konstverket valde jag att kombinera symboliken för min upplevelse med bibelns kärleksbudskap.
Jag flätade samman det andliga, kulturella och nutida med det historiska.


De flesta känner igen sig och blir berörda, av såväl det visuella, som av det enkla kärleksfulla budskapet.
En förfrågan från Stala församling, på Orust, västkusten i Sverige, resulterade i att reliefen finns där för beskådan.
Himmelen visar ”ljuset i tunneln”, när jag nästan är framme. Ljuset i min upplevelse var mycket ljusare, men grundfärgerna är desamma. Ljusgestalten på altaret är en silhuett av den guide som undervisade mig efter själva passagen. Alla personer i konstverket från sina respektive hembygder, finns namngivna och dokumenterade. Alltsammans är målat med linoljefärger, blandade för hand.
Konstverket finns för allmän beskådan i Stala församlingshem på Orust mellan Varekil och Ellös.

Ring gärna till expedition för mer information samt öppettider
Tel. 0304 - 220 44
Väl mött…. med solstrålar från mitt hjärta!
Martin Wentzel