Attraktionslagen enligt
Martin Wentzel

 

Lagen om utstrålning - styr lagen om attraktion! Vår viktigaste kommunikation och påverkan sker igenom vår utstrålning!

Vi är som mobiltelefoner som hela tiden sänder och tar emot levande och pulserande elektromagnetisk energi, vi står i ständig kontakt med allt och alla! Det spelar ingen roll vilka yttre förändringar du gör, eller vilken roll du spelar i din fysiska kropp – din utstrålning avslöjar dig alltid!
  • Varför blir vissa människor utsatta, illa behandlade, mobbade och kränkta och inte andra?
  • Varför attraherar Lisa alltid till sig män som behandlar henne så illa?
  • Varför attraherar Kalle alltid till sig kvinnor som trycker ner och bedrar honom?
  • Jag förstår inte varför jag inte kan lämna min partner som behandlar mig så illa och respektlöst? Vad är det för kraft som håller mig kvar i relationen?
  • Jag undrar varför våra barn mår så dåligt efter vår skilsmässa som gick så friktionsfritt, vi skilde ju oss som vänner och de hörde inte ett enda ont ord emellan oss?
  •  Hur kommer det sig att en person bara kan komma in i ett rum, fylla det med positiv energi och skapa en god atmosfär?  När en annan person kan komma in i precis samma rum/lokal och fullkomligt tömma både dig och rummet på energi? Vad beror detta på?
  • Varför säljer den ena säljaren mer framgångsrikt än den andra - när båda har samma förutsättningar?

Alla dessa ovanstående frågor handlar i grund och botten om hur vi fungerar som sändare och mottagare av utstrålande och attraherande elektromagnetisk energi!

Många böcker har skrivits om attraktionslagen men enligt mig så innehåller inte dessa den fördjupade kunskap och de nycklar - det vill säga de insikter som jag anser att vi måste ha för att attraktionslagen, våra liv och relationer skall fungera - så som jag fick lära mig på andra sidan, i ljuset.
Mer om hur vi påverkar varandra med vår ordlösa och sanna kommunikation kan du läsa om i min bok ”Jag var död i 8 minuter och kom tillbaka med livets nycklar!” Med kunskapen i denna bok kan du förändra och skapa ditt liv och dina relationer på ett sätt som du tidigare inte trodde var möjligt!

Martin Wentzel ©

Tankar och känslor är utstrålande och attraherande energ

(Ur sidan 98-99 i boken "Jag var död i 8 minuter och kom tillbaka med livets nycklar)
"När jag var över på andra sidan i ljuset så fick jag se att vi alla här på jorden - människor, växter och djur har ett levande och pulserande energifält runtomkring oss. Ur detta strålar det hela tiden ut ett gnistrande flimmer – ungefär som osynliga radiovågor.
Att få se detta flimmer ifrån andra sidan var som att få njuta av ett vackert fyrverkeri. Detta gnistrande flimmer består av våra tankar, känslor och upplevelser som hela tiden strålar ut ifrån oss med speciella frekvenser, vibrationer, färger och toner.
Detta flimmer pulserar hela tiden ut ifrån oss med olika kraft och energi, beroende på vad vi är bärare av. Det vill säga allt som vi har fått uppleva och erfara i livet. Det är denna levande och pulserande energi som påverkar och styr allt i våra liv!"
Frågan är hur medvetna vi är om vad det är som vi egentligen sänder ut för verkställande?