Presentation

Din utstrålning

Stresshantering


Mobbing - kränkning


Bantning

Svartsjuka

Bli en stark ledare

Martin tänker så här

Privata konsultationer


Seminarium hemma hos dig

Öppna seminarier

Helg - kvällskurser

Kursanmälan och tider

Ny kursgård

Bildspel kursgård

Vägbeskrivning


Övernattning vid kurser

Tidningsartiklar

Spontana kommentarer

Dikter

Ljuset i tunneln

Miraklet

Vetenskaplig forskning

Kontakt

Hem


 

 

Martin Wentzel – En kort presentation.

Redan i 12 års åldern kallades han ”Filosofen”. Omkring 15 års ålder skrev han s.k. ”lägesrapporter” var fjärde vecka, en slags dagbok fast mycket mer ingående.
Här klev Martin av tåget som han själv brukar säga, och såg sig själv utifrån, dvs med distans.
Han skrev ner vad som hände, både positivt och negativt, vad han ville och önskade, vilka människor han tyckte om och hur dessa påverkade hans liv.
Han sökte efter ”något”, men visste inte riktigt vad. Långt senare förstod Martin att det var ”närvaron” i mötet hans sökte, förutsättningen för en levande relation.

Martin har alltid varit intresserad av fysisk- och mental träning, och började redan som 16 åring med yoga i meditationsform för att lära sig mer om närvarons betydelse.

Intresset för människor och relationer i kombination med ett stort intresse för naturen, gjorde det naturligt att utbilda sig till slöjdlärare.
Han har alltid sökt på djupet efter meningen med allt, och enligt Martin, själv så var det kanske meningen att efter en trafikolycka 1986, få en utomkroppslig upplevelse, för att ytterligare pusselbitar skulle falla på plats i det han sökte efter.
Martin har fördjupat sig i sin upplevelse under 23 års tid med hypnos, djupa meditationer och samtalsterapi.

Martins "nära-döden-upplevelse" förändrade hans liv totalt.
Utan att bli religiös fick han ett viktigt uppdrag att utföra här på jorden.
Martin är övertygad om att han fick komma tillbaka till livet för att här och nu kunna hjälpa, väcka och medvetandegöra oss människor, om vilka enorma krafter vi alla besitter för att förändra våra liv.
- Jag vill göra något fint och vackert av denna heliga upplevelse, säger Martin.
- Alla som vill skall ha möjlighet att ta del av dessa insikter, och därför är det viktigt för mig att inte ta mer betalt än att de som vill, har råd att deltaga i mina seminarier och helgkurser - säger Martin.
Martin föreläser även till förmån för ideella organisationer som arbetar för behjärtansvärda ändamål.


Många som hört Martin anser honom vara en de mest inspirerande föreläsarna. - Det är behållningen efteråt som avgör kvalitén på budskapet, - säger Martin.

Martin ser nu möjligheter och lärdomar i det som tidigare ansågs jobbigt och omöjligt, och älskar att leva. Han ser varje dag som en möjlighet att njuta, uppleva lycka och känna glädje genom att dela med sig av sina lätta och självklara insikter.

Martin håller seminarier, ger privata konsultationer, medlar vid konflikter och
arbetar med ledarutveckling och stresshantering.

Han skriver nu en bok och skall även ge ut en diktsamling om livet, relationer, känslor, närvaro mm.