Presentation

Din utstrålning

Stresshantering


Mobbing - kränkning


Bantning

Svartsjuka

Otrohet

Bli en stark ledare

Martin tänker så här

Privata konsultationer


Seminarium hemma hos dig

Öppna seminarier

Helg - kvällskurser

Kursanmälan och tider

Ny kursgård

Bildspel kursgård

Vägbeskrivning


Övernattning vid kurser

Tidningsartiklar

Spontana kommentarer

Dikter

Ljuset i tunneln

Miraklet

Vetenskaplig forskning

Kontakt

Hem


 Martin tänker så här!

Sluta att fly upp i det blå, lev här och nu istället, i din fulla kraft och potential! Allt finns inom dig själv!
Vi jobbar med balansen inom dig mellan kropp och själ.
Detta ger dig mer än du önskar och behöver av allting!


Jag brukar skämta och säga att; - strunta i änglarna och planeterna och börja med att göra grundkursen i dig själv!
Du skall börja inuti dig själv och jobba neråt istället för uppåt som de flesta gör och ge ditt vackra ”livsträd” rötter, så att kronan sedan kan växa hur högt upp som helst.
Jag anser att din andlighet skall du först och främst ha för att kunna leva frisk, stark och lycklig i ditt vardagliga liv med dina nära och kära, vänner, arbetskamrater mm.
Din andlighet och medvetenhet skall du ha för att kunna klara vardagliga svårigheter, problem, relationsstörningar och för att kunna hela och läka dig själv.

Det handlar helt enkelt om att må så bra som möjligt och att komma överens.

Martin Wentzel tänker så här:

När ett barn blir till då har det en perfekt balans på tanke och känsla och kropp och själ. Man kan säga att vi föds in i vårt naturliga ”flöde”. 
När vi föds så lyser vi och strålar som solar allesammans! 

Då är vi ett och i enhet och balans inom oss själva och med allt levande och existerande runtomkring oss.
Då är vi friska, glada, lyckliga och kreativa människor.

När vi föds är vi försedda med allt vi behöver för att kunna leva i harmoni och lycka! 

Vad var det då som gick fel?
Varför lever vi inte i harmoni och lycka och strålar som solar allesammans?
Varför kommer vi inte alltid så bra överens?
Varför är de så få som säger att de mår så bra och att livet är så spännande och roligt?
Varför är det så få som lyckas och når sina mål i livet?


Jag vill försöka att;
- få dig att komma tillbaka så nära ditt original som möjligt. 
- få dig att bli den du var ämnad att vara från början och mer och mer och släppa 
dina olika roller som du omedvetet försöker att spela för att bli den som du tror att 
du borde vara. 
- att återskapa din själskraft.

Du får lära dig varför och hur du tappat din sanna grundenergi och hur du gör för att få tillbaka och höja denna. 

Ditt liv kommer att bli spännande, roligt och utvecklande att leva!
Du kan bli en hel, frisk, stark och en lycklig människa med ett stort självförtroende och en stark utstrålning som kan skapa dig själv, ditt liv och dina relationer efter dina egna högsta önskningar!

Jag lär dig grundkursernas grundkurs och ger dig sanningarnas sanning!

Många som kommer till mig och vill ha hjälp för att utveckla sin andliga förmåga och bli bättre på att intuitivt ”känna in” och kanalisera och kunna få mer kontakt ”uppåt”. De flesta vill detta för sin egen del, men ofta främst för att kunna hjälpa andra.
De berättar ofta att de har gått på en massa olika kurser i när och fjärran och lagt ut en förmögenhet på detta.
När jag frågar om de kan få kontakt och hjälpa andra så berättar de ofta mycket tveksamt att de inte kan detta riktigt, eller att de önskar bli bättre på detta.

Det kommer också människor till mig som berättar att de vill fungera som ett andligt medium och de vill kunna hjälpa andra att få kontakt med anhöriga på andra sidan.
Då frågar jag om de kan få kontakt eller om de kan ”känna in” sina egna anhöriga så är svaret lika tveksamt eller nej.
(Personligen så ägnar jag mig inte åt att fungera som ett andligt medium och förmedla budskap från anhöriga på andra sidan eller att spå om framtiden.)

Då frågar jag igen; - Anser du att du har kontakt med dig själv och din egen sanna själskraft?
En del svarar ja eftersom de tror det, men efter några följdfrågor så visar det sig att förvånansvärt få har det!

Alla har det gemensamt att de vill kunna koppla upp sig men har fullständigt missat det viktigaste av allt dvs. kontakten med sig själva och sitt sanna jag och känsloliv som är förutsättningen för all kontakt och utveckling.

Förutsättningen för en bra kontakt på alla plan börjar som allt annat med en bra och medveten kontakt med sig själv!
Många som kommer till mig och som själva anser att de är andligt utvecklade och mediala vill ofta inte, eller vågar inte se in i sig själva och ta tag i det som finns där för att de anser att detta för jobbigt.
De har gemensamt att de ofta flyr in i och gömmer sig i sitt utövande av Yoga, Chi – gong, Tai-chi, meditation eller bakom sina inhämtade intellektuella kunskaper om andlig utveckling som de ofta inte integrerat i sig själva.
De måste även se på sina inre energiobalanser och känslomässiga låsningar som är grundorsaken till deras problem.
Jag brukar förklara att det spelar ingen roll hur många varv du springer runt motionsspåret varje dag för att gå ner i vikt, om du efter varje avslutat träningspass äter mat som är full av energi som gör att du håller en för hög vikt.

Du måste då även lägga om din diet och äta bättre. 
Vanligt är att människor ägnar timmar varje dag åt sitt utövande med tex. Yoga eller chi-gong men däremellan så lever de i konstant i negativa och destruktiva tanke mönster under resten av dygnet som gör att de fortfarande låser fast sig i sina problem.
Precis som den som vill gå ner i vikt så behöver även du gå på diet genom att förändra dina tankemönster och din relation till och syn på dig själv och ta tag i dina rädslor och problem.
Annars så kan du hålla på hur mycket och hur länge om helst med ditt utövande utan att det händer något nämnvärt.

Väldigt vanligt är att människor som vill kunna koppla upp sig och hjälpa andra inte har kontakt med sig själva och mår ofta dåligt och lever själva i destruktiva relationer.

De är ofta omedvetna om kroppens inre och yttre energisystem och hur dessa fungerar och har oftast också missat att integrera sin kunskap i sig själva.
De lever ofta långt ifrån så som de själva lär.
Hade de haft en stark grund att stå på så hade deras förmåga att hjälpa andra mångdubblats åt alla håll!

Sluta att fly upp i det blå, lev här och nu istället!
Livet är och skall vara lätt, roligt spännande och utvecklande att leva!

Martin Wentzel