Presentation

Din utstrålning

Stresshantering


Mobbing - kränkning


Bantning

Svartsjuka

Bli en stark ledare

Martin tänker så här

Privata konsultationer


Seminarium hemma hos dig

Öppna seminarier

Helg - kvällskurser

Kursanmälan och tider

Ny kursgård

Bildspel kursgård

Vägbeskrivning


Övernattning vid kurser

Tidningsartiklar

Spontana kommentarer

Dikter

Ljuset i tunneln

Miraklet

Vetenskaplig forskning

Kontakt

Hem


 

 

”Evigtidens ljus”

Konstverkat som visar bl.a. ljuset i tunneln och är ca 6 ggr 3 meter och är en 3 – dimensionell trä -relief utskuren ur dansk lind.Ca 7-8 år efter min utomkroppsliga upplevelse, skapade jag detta konstverk, som bl a visar ”ljuset i tunneln”. Jag fungerade som en kanal för mina ”ljusguider” från andra sidan, vilka inspirerade mig till uppkomst och utformning.

”Evigtidens ljus” är en tredimensionell trärelief, utskuren i dansk lind, och mäter ca 6x3 meter. Allt är utskuret för hand, med enkla bildhuggarjärn.

Utan att vara religiös, så valde jag att kombinera symboliken för min upplevelse, med Bibelns kärleksbudskap. Jag flätade samman det andliga, kulturella och nutida med det historiska. De flesta känner igen sig, och blir berörda, av såväl det visuella, som av det enkla kärleksfulla budskapet. En förfrågan från Stala församling, på Orust, västkusten i Sverige, resulterade i att reliefen finns där för beskådan.

Responsen är- och har varit mycket stor. Människor åker långväga ifrån för att uppleva konstverket, som är ett av Sveriges mest besökta- och omskrivna.

Himmelen visar ”ljuset i tunneln”, när jag nästan är framme. Ljuset i min upplevelse var mycket ljusare, men grundfärgerna är desamma.

Ljusgestalten på altaret är en silhuett av den guide, som undervisade mig efter själva passagen.

Fiskaren nederst på konstverket heter Otto. Lägg noga märke till noggrannheten i utskärningen.

Alla personer i konstverket från sina respektive hembygder, finns namngivna och dokumenterade.

Alltsammans är målat med linoljefärger, blandade för hand.

Mycket mer finns att berätta kring alla detaljer. Vill Du veta mer, skickar jag gärna över en broschyr.
För öppettider mm ring gärna expeditionen, telefon: 0304 – 220 44.

Väl mött… med solstrålar från mitt hjärta!
Martin Wentzel
Telefon 0303-22 31 00
0706 – 11 86 04